Kan vi klare presset.dk

http://www.youtube.com/watch?v=WCPPimACt18 

Sangtekst:
Vi har fået stress oh oh oh
I stiller al for mange krav til os
Vi har fået stress oh oh oh
Ja, det det pres som i lægger på os
Verden er fuld af muligheder eh
Og det er svært at komme videre eh
Så er det lige møj om vi lider eh
Ka’ vi mon klare presset?

Krav til unge
Det danske samfund er ved at ændre sig fra et industrisamfund til et videnssamfund, hvor det handler om at udvikle viden og kreative ideer. Når man er ung i dag, er der derfor rigtig mange krav og valg man skal tage. Mulighederne er ligeså mange. Få unge ved hvad deres fremtid bringer – de ved blot at næsten alt er muligt. Intet forudbestemt. Der kan vælges og vrages, som man nu ønsker. Omverdenen lægger et stort pres på de unge. De skal få sig en ordentlig uddannelse, så de senere hen kan gavne og hjælpe samfundet.

Hvordan påvirkes den enkelte unge af de øgede krav samfundet stiller, og hvilke konsekvenser kan det give for samfundet i fremtiden?

Er det for stor en byrde de unge bærer rundt på?

Kan de unge klare presset som fremtiden og samfundet lægger på dem?