De mange krav og muligheder

Hele livet i gennem vil alle og enhver have krav at leve op til. Om det så er de krav man stiller til sig selv, de krav ens forældre stiller eller de krav samfundet stiller. Alle de forskellige krav har en indvirken på os – på hver sin måde bidrager de til at vi enten presses for meget og måske ender ud med stress eller til at vi formår at gøre vores bedste i diverse sammenhænge. Men uanset hvad er kravene og mulighederne en del af en langt bredere vifte end før i tiden.

“No matter how many times you fall down, always stay strong and have the courage get back up again. Never give up!”ukendt

Dengang
Før i tiden var der ikke så mange uddannelsesmuligheder som i dag. Man kunne gå ud af folkeskolen efter 7. klasse. I skolen blev man ikke undervist i fx engelsk og tysk. Der blev ikke tænkt særlig meget ud over de danske grænser i modsætning til i dag, hvor rigtig meget bygger på det internationale og globaliseringen. Udover at der ikke var særlig mange veje man kunne gå dengang, var man heller ikke specielt godt oplyst omkring dem.

”Jeg tror bare at unge i dag er mere oplyst om mulighederne end vi var dengang” - Anette Irming, Bogholder, 49 år

Ofte valgte man uddannelse efter hvad ens omgangskreds/familie beskæftigede sig med. Dengang var det vigtigste at man fik en uddannelse, og næsten ligegyldigt hvilken, bare man kunne tjene nok penge til at forsøge sig selv og en evt. familie.

“Mine tre søstre og jeg fik alle en uddannelse. Vi kom godt i vej.” - Annalise Petersen, pensioneret socialpædagog, 67 år

Det var næsten et krav at få mange børn, da de skulle hjælpe til derhjemme. Samtidigt skulle de kunne forsørge forældrene når de blev ældre.  Familien betød meget dengang.

I dag
Kravene i dag er nogle helt andre, verden har ændret sig meget, siden vores bedsteforældre var børn, standarden hæves hele tiden en tak. I dag har unge et hav af muligheder, der er utrolig mange ting man kan vælge at beskæftige sig med.
“Det er fedt at have så mange muligheder, men det gør selvfølgelig valget sværere”Lasse Lundbye, efterskoleelev, 16 år
Det er vigtigt at vi har en god uddannelse. I gamle dage var det landbruget vi levede af. Nu skal vi have et job, med en nogenlunde løn. Kravet er at vi går ud og får os en uddannelse, og helst en lang videregående, vi har ni års undervisningspligt. Dagens unge sidder meget længere på skolebænken, ift. Vores bedsteforældre, der måske kun har gået i skole til 7. klasse. Et krav er også, at vi skal få gode karakterer, da vi i Danmark lever af vores “viden”, Danmark er et viden samfund. 
Flere krav kan være: Håndtere computer, klæde sig rigtigt, have en partner, fungere socialt og gruppearbejde.  Det er også et krav at du er kontakt bar hele tiden, enten via mobil, facebook, e-mail. Det kan være ret så stressende, så i princippet har man jo aldrig fri.  Måske er alle de krav bare fordi, vi gerne vil gøre det godt, det er en søgen om at blive lykkelig, og finde nogle idealer.

 ”Der er mere at leve op til i dag- både hvad ang .skole/uddannelse, for 50 år siden kunne man godt nøjes med en skolegang svarende til folkeskolen og få et job- det er noget sværere i dag- Birthe Hansen, Selvstændig, 45 år. 

I 1990’erne viste en undersøgelse at det faglige niveau i folkeskolerne var for lavt udfra den voksende globalisering. Derfor ændrede man kravene til folkeskoleelever, så deres niveau ville øges. Indenfor de seneste år er der også indført adskillige elektroniske test, som elever helt ned fra 2. kl. skal tage.  Nogle gymnasier og folkeskoler  har også indført kinesisk som et sprogligt fag. Det viser bare at kravene hele tiden vokser og vi skal kunne klare os mere internationalt i fremtiden.