Psykiske konsekvenser for den enkelte

Standarden er hævet og omverden forventer mere af den enkelte.  Unge skal hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet og unge skal hurtigst muligt blive kloge, sådan at de kan komme ud i verden og klare sig internationalt.

Nu til dags skal unge på en gang håndtere forventninger om faglighed, samarbejdsevne, sociale kompetencer, omstillingsparathed, identitet, udseende, det at være på og tilgængelig alle døgnets 24 timer, vide hvad man vil i fremtiden og meget mere. Det slider hårdt på ungdommen at der bliver stillet så mange krav. Unge mennesker er på konstant, bliver presset for alle sider og vil gerne præstere hver gang.

“Jeg føler mig lidt presset, for jeg aner ikke hvad jeg vil” - Astrid Mikkelsen, efterskoleelev, 15 år

Det er mange forskellige krav og forventninger de unge skal forholde sig til. Nogle unge risikerer derfor at miste fodfæstet og bliver efterladt såbare – de kan få det rigtig svært. I dag er det meget op til den enkelte at forme sit eget liv og det medvirker også til det store pres de unge kan føle. Alt dette kan udvikle sig til stress, som videre kan føre til andre psykiske problemer (angst, tristhed, depression). Når de unge “kikser”, altså føler at omverdenens krav er for høje og de ikke kan leve op til dem, lader de ofte skylden gå udover sig selv.  

“Jeg stiller mange krav til mig selv”Lasse Lundbye, efterskoleelev, 16 år

Det er selvfølgelig ikke alle der vil bukke under med stress, men nye undersøgelser viser at antallet af unge med stress er steget de seneste år. De stigende tal kan være tegn på en ny “folkesygdom”. Denne faktor vil helt sikkert påvirke samfundet i fremtiden – på den ene eller den anden måde.

“Det er ikke sådan at jeg tænker: OH SHIT!”Henriette Aamand, efterskoleelev, 15 år