Vidste du at …

Stress er et begreb uden entydig definition eller diagnose

 

… omkring 15,7 % af de danske unge mellem 16 og 24 år føler sig stressede i hverdagen?

… der er flere piger end drenge der er stressede?

… stress over længere tid kan ende ud i bl.a. en depression eller angst?

… ca. 1/4 af det sygefravær der er på arbejdspladserne i Danmark skyldes stress?

 

…  Ca. 430.000 danskere – svarende til 10 – 12 %
har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag.

… Op mod hver fjerde sygemelding i Danmark skyldes stress. Det svarer
til 35.000 sygemeldte danskere hver dag.

… Mellem 250.000 – 300.000 danskere lider alvorligt af stress.

… Hvert år dør 1.400 som følge af arbejdsrelateret stress.

… Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om
året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet.

… I følge WHO bliver stress en af de væsentligste kilder til sygdom i
2020.