Fremtidens sygdomme – Stress

Stress

I dagens Danmark er stress rigtig udbredt og et kæmpe problem for arbejdspladserne og for den danske sundhed. Op mod 10-12 % af den erhvervsaktive voksne dansker bliver dagligt påvirket af stress. Det er derfor efter vores mening, rigtig vigtigt at vi alle får en basisviden om hvilke konsekvenser det har for de midaldrende danskere.

På de følgene sider får du svar på dette.