Behandlingsmetoder

Behandling

Som udgangspunkt skal stress ikke behandles med medicin. Mange stressede ender med at få en depression, og det kræver en lægelig behandling. Der er ikke en decideret behandling på stress. Hvad der er rigtigt for den ene, er ikke altid det rigtige for den anden. Der er også forskel på behandlingen af kortvarigt stress og langvarigt stress.
Man kan også gå i en gruppe for folk med stress. Det hjælper i hvert fald ved de fleste – at få snakket om det, og få åbnet op.

Kognitiv terapi

Den kognitive terapi går ud fra, at mennesket søger efter en mening i alle de indtryk, man får i løbet af livet. Patienten ønsker at kunne forstå sig selv, at kunne opnå nogle mål og få det bedre med sig selv.

Denne metode bliver tilbudt af diverse psykologer.

Bo Netterstrøm metoden

Det er en behandlingsmetoder der går ud på at, sætte tempoet ned. Så der ikke er så meget belastning på den ene person. Man giver personen nogle arbejdsredskaber til at komme over den stressede periode, i sit liv.

Det handler rigtig meget om at snakke med den ene person, omkring de ting der kan stresse hverdag og derefter finde måder at undgå disse ting på.

Bo Netterstrøm  arbejder som administrerende direktør på arbejdsmedicinsk klinik. Han er en af Danmarks førende forskere indenfor stress.

Denne metode bliver udelukkende tilbudt på Hillerød Sygehus.

Gruppeterapi

Der bliver også tilbudt gruppeterapi. Det går ud på at man sidder i en gruppe. Der snakker om hvordan man har det. Snakker om hvordan det er muligt at få det bedre.

Denne metode er et tilbud som det danske sundhedsvæsen giver.

________

kilder:

  • www.stressforeningen.dk
  • www.dr.dk/sundhed/dinsundhed/Sundpaaarbejde/Foerstehjaelp_til_dit_arbejdsliv/20080407111125_1_1_1.htm